Velkommen

På denne webside kan du registrere en klage, hvis du har modtaget en p-afgift, 
hvor der står at du har mulighed for at klage via denne side.

Du kan sende en skriftlig klage ved at benytte vores online klageweb.

Husk at du skal registrere din klage indenfor den betalingsfrist, 
som er angivet på p-afgiften

Du kan sende klage ved at trykke her
Registrer klage