Welcome

Denne websiden er rett kontaktpunkt hvis de er ilagt en avgift eller gebyr
der det står at muligheten for å klage du gjøre det på denne siden.

Du kan sende inn en skriftlig klage ved å benytte vårt online klageskjema. 
Husk at de må klage innen fristen angitt på avgiften/gebyret.


Du kan sende klage ved å trykke her:
Register complaint